Привітання Українцям - Accoglienza Ucraini

Корисний матеріал для сімей і вчителів

(Materiale utile per famiglie e docenti)

0-Bandiera Ucrainabandiera italiana

Ласкаво просимо, в цьому розділі ви можете знайти багато корисної інформації для відвідування наших шкіл. (Benvenuto, in questa sezione puoi trovare molte informazioni utili per visitare le nostre scuole).

На сторінці, яку ви читаєте, інформація повідомляється українською мовою з перекладом на італійську мову в дужках. (Nella pagina che stai leggendo le informazioni sono riportate in ucraino con traduzione in italiano fra parentesi).

1) За наступним посиланням ви знайдете наш сайт, повністю перекладений на українську мову, крім, звичайно ж, pdf документів. (Al seguente link, troverai il nostro sito web completamente tradotto in ucraino, tranne, ovviamente, i documenti in pdf).

https://www-comprensivocavarzere-edu-it.translate.goog/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=it

2) У нашій школі є електронний реєстр Spaggiari (https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php): ви можете попросити у студентського секретаріату облікові дані та пароль для доступу. (La nostra scuola ha un registro elettronico Spaggiari: puoi chiedere alla segreteria alunni le credenziali e la password per l'accesso).

3) Наша школа використовує платформу Microsoft Teams - Office 365 https://www.office.com/ - для дистанційного навчання: ви можете попросити облікові дані для доступу, надіславши електронний лист на veic85500x@istruzione.it (La nostra scuola utilizza la piattaforma Microsoft Teams - Office 365 - per la didattica a distanza: puoi chiedere le credenziali per accedere inviando una mail a veic85500x@istruzione.it)

4) Для будь-якого запиту ви можете написати на veic85500x@istruzione.it або ви можете зателефонувати за 0426/51114. (Per qualsiasi richiesta puoi scrivere a veic85500x@istruzione.it oppure puoi telefonare al 0426/51114) 

5) Ми також покажемо вам деякі безкоштовні онлайн посилання та програмне забезпечення загальної утиліти (Ti indichiamo anche alcuni Link e Software online gratuiti di utilità generale):

  • Безкоштовний онлайн-перекладач англійська/українська - українська/англійська (Traduttore online gratuito italiano/ucraino - ucraino/italiano):

https://www-translator-eu.translate.goog/italiano/ucraino/traduttore/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=it

(https://www.translator.eu/italiano/ucraino/traduttore/)

  • Безкоштовне онлайн-програмне забезпечення для перекладу документів у pdf (Software online gratuito per traduzione di documenti in pdf):

https://www-onlinedoctranslator-com.translate.goog/it/translationform?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=it

(https://www.onlinedoctranslator.com/it/translationform)

  • Безкоштовний онлайн-перекладач веб-сайту (Traduttore on line gratuito di siti web):

https://free--website--translation-com.translate.goog/?it&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=it

(http://free-website-translation.com/?it)

  • Секція МВС, присвячена біженцям з України (Sezione del MInistero dell'interno dedicata ai profughi provenienti dall'Ucraina):

https://www-interno-gov-it.translate.goog/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=it

(https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia)

  • Для шкільного персоналу: внески в педагогічні та дидактичні роздуми для прийому учнів з України (Per il personale della scuola: contributi alla riflessione pedagogica e didattica per l'accoglienza degli studenti provenienti dall'Ucraina):

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/studenti-profughi-dall-ucraina-contributi-alla-riflessione-pedagogica-e-didattica-delle-scuole

  • Як працює італійська шкільна система (Come funziona il sistema scolastico italiano):

https://www-miur-gov-it.translate.goog/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=it

(https://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione)